Trädgårdsmästare

Jag har mångårig erfarenhet i mitt arbete som trädgårdsmästare och pedagog! Jag åtar mig all slags rådgivnings-, planerings-, anläggnings- och skötselarbeten inom trädgård, naturbetesskötsel, traditionsbygg och renovering samt olika utebildningar. Vi tar mesta möjliga hänsyn till ekosystemet och miljön genom att använda oss av

miljövänliga metoder och produkter

samt miljöanpassade transporter och drivmedel. Vi ställer höga krav på våra kunskaper inom trädgårdskultur, landskapsvård, traditionsbygg samt i kontakten med våra kunder. Vi har även högt satta miljömål i företaget – eftersom vi vill leva som vi lär. Detta är vårt bidrag till det fantastiska ekosystem, som vi lever i och är beroende av, nu och i framtiden! Jag samarbetar med andra företag inom trädgård, trädvård, traditionsbygg,  mindfulness och yoga.

Rådgivning och planering

Vi erbjuder rådgivning för att utveckla ditt lantbruk, trädgård och boplats. Vi svarar även på dina frågor angående ekologiska och bio-dynamiskaodlingsmetod. Vi lyssnar på dina  förslag, ideer och frågor och kommer sedan med synpunkter, råd och ideer. Vi kommer till dig och din trädgård, för att kunna ta del av närmiljön, ekosystemet och

analysera mikroklimatet

  Därefter tar vi fram ett planeringsunderlag som ligger till grund för anläggning- och skötselplaner så som skalenliga idéskisser, växtlistor samt skötselplaner.

Anläggning och skötsel

 För att lyckas med odling av alla slags växter använder jag mig av min mer en fyrtioåriga yrkeserfarenhet som trädgårdsmästare. Odlingsjorden är grunden. Därför är det av största vikt att optimera jorden på platsen där man planerar att starta nya odlingar och renovera gamla. Det finns inga genvägar. Det är välfungerande mikroorganismers och svampars arbete som vi behöver samverka med. Av den anledningen använder jag inga kemiska bekämpningsmedel och tillsatser samt ingen konstgödsel.

Grönt Kort

Jag innehar RST Riksförbund Svenskt Trädgårds Grönt Kort som garanterar en certifierad vård av fruktträd. Jag är specialiserad på renovering av gamla fruktträd.

Traditionsbygg

Jag  renoverar och bygger med gamla välbeprövade metoder befintliga och nya byggnader. Odling och traditionella byggmetoder går hand i hand. Den leran som vi använder på väggarna inomhus kan användas igen till odling om väggarna rivs i framtiden. Kolet i timmerstockarna lagras i hundratals år tills stockarna har ruttnat upp och blir jord igen. Färgen i ingredienserna hämtas från naturen och kan återvända dit när den har fyllt sin funktion. 

Landskapsvård

Jag har en flock lantrasfår och nötkreatur av rasen Beltet Galloway som väl lämpar sig för skötsel av naturbeten och hästhagar. Man uppnår ett bättre resultat på parasitbekämpning genom sambete av vegetationen. Landskapet hålls öppen, mångfalden ökar samt gamla kulturmarker bevaras. Dessa raser är bra på att beta sly och besvärliga ogräs som skräppa och tistlar. Jag hyr ut mina djur för skötsel av beteshagar.

Försäljning av köttlådor

till privatpersoner är mycket uppskattat pga den höga kvalitén av Beltet Galloway naturbeteskött och lantraslammkött. Djuren utfodras enbart med grovfoder. Hör av dig vid intresse och ställ dig i kö för beställning. Tillgången är begränsad.