Om Matthias

Trädgårds- och landskapskultur – i samklang med människan och naturen

Jag är -Made in Germany-, född och uppvuxen där. Efter tolvårig skolgång utbildade jag mig till trädgårdsmästare och arbetade sedan i branschen i Tyskland, Norge och Sverige. Därefter började jag arbeta på särskolan Solbergahemmet i Järna och utbildade mig till läkepedagog.

Trädgårdsmästare, pedagog egen företagare

Under mitt nu fyrtiotre år långa yrkesliv har jag kombinerat trädgårdsmästaryrket med pedagogiska arbeten kursverksamhet och uppdrag i det egna företaget eller som anställd.

Därigenom har jag en unik kompetens vuxit fram som jag använder mig av i möten med människor och särskilt de med individuella behov.

SLU Alnarp trädgårdsterapi
Flow learning och KY Naturhälsopedagogik

Genom vidare studier på SLU Alnarp trädgårdsterapi Flow learning och KY Naturhälsopedagogik har jag fördjupat kunskapen ytterligare. Min breda
kompetens använder jag dels när jag designer och anlägger trädgårdar och lantgårdar och dels i möten med människor.

Grönt Kort-yrkescertifikat

Jag är även specialiserad på att vårda buskar och träd och att renovera gamla fruktträd. Jag innehar -Grönt Kort- utbildat genom Riksförbund Svenskt Trädgård och certifiering av Naturbrukets yrkesnämnd

Sammanfattningsvis mitt motto Trädgårds- och landskapskultur- i samklang med människan och naturen.