Kursverksamhet

Ekologisk trädgårdsodlingskurs 1: intro ekologiskt odling, förkultivering, säsongsstart

Lär dig grunden till ekologiskt odling så lyckas du bättre med dina odlings drömmar. Våren är här. Det är dags att planera den nya odlingssäsongen i din trädgård, kolonilott eller på balkongen. Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss inspirerar och tipsar dig om hur du kan lyckas bättre genom att lära ut baskunskap: planering, växtföljd, förkultivering (sådd inomhus, i värmebänk, samt på friland).Teori.

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

Ekologisk trädgårdsodlingskurs 2: Värmebänk, djupbädd, högbädd, kvistbädd

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss lär dig att bygga olika odlingsbäddar för att optimera dina odlingar. Med dessa methoder kan du öka dina skörderesultat avsevärd genom att optimera odlingsförutsättningar samt flera skördar på samma yta per odlingssäsong. Vi bygger olika bäddar tillsammans enligt learning by doing methoden.

 

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

Ekologisk trädgårdsodlingkurs 3: Jord och kompostering

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs  om odlingsjord samt kompostering. Grunden i all odling är olika odlingsförutsättningar som ljus, värme, vatten och odlingsjorden.  Matthias berätta och visa hur han gör för att bli nöjd med sina odlingar.

Vi  undervisa  om olika typer av komposter som trädgårdskompost, hushållskompost, maskkompost, lövkompost, marklära. Teori och praktik.

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

Ekologisk  trädgårdsodlingskurs 4: Bygga med pil

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss  visa hur man kan använda salix/pil på olika sätt i trädgården. Vi bygger båda levande och torkade pilestaket samt fläta odlingsstöd.

Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i uppdragsgivarens trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagare som bygga tex. ett staket hemma  i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilestaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd.

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

Ekologisk trädgårdskurs 5: Köksträdgård

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss lär dig hur du anlägga en köksträdgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska  kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment  lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga en köksträdgård.

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

Ekologisk trädgårdsodlingskurs 6: Anläggning av ört- och kryddträdgård

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs  om  hur man kan anlägga en ört- och kryddträdgård i sin egen trädgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska  kursupplägget learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment  lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga din egen ört- och kryddträdgård.

Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagarna som bygger tex. ett pilstaket hemma  i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av fruktträd.

 

Ekologisk trädgårdsodlingskurs  7: Anläggning av perennrabatt

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs  om  hur man kan anlägga en perennrabatt i sin egen trädgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska  kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment  lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga din egen perennrabatt i din trädgård.

Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagararna som bygger tex. ett pilstaket hemma  i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd.

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

 

Ekologisk trädgårdsodlingskurs  8: Beskärning av buskar och träd

 

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss  (Riksförbund svenskt träddgårds RST GRÖNT KORT CERTIFIKAT-  i beskärning) håller kurs  om  hur man kan sköta om sina buskar och träd genom beskärning. Vi går igenom föryngringsbeskärning, underhållsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning  i teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska  kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktiska  moment  lär du dig på ett roligare sätt hur du kan sköta om dina buskar och träd i din trädgård.

Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagararna som bygger tex. ett pilstaket hemma  i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd.

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

 

Ekologisk trädgårdsodlingskurs 9: Förvaring och förädling, säsongsavslutning

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs  om  hur man kan förvara och förädla sin skörd på bästa sätt. Det har visat sig att torkning och syrning är ett skonsamt och bra sätt att förvara sina skördar. Teori och praktik varvas. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska  kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktiska moment  lär du dig på ett roligare sätt hur du kan både förvara och förädla dina grönsaker, bär och frukt.

Vi avslutar säsongen genom att tänka igenom hur vi hanterar trädgården inför den stundande viloperioden- som även kallas vinter.

 

 

Vi erbjuda utbildningar på uppdrag numera.

Kontakt: Har du frågor samt bokning mailas till ekosamtradgard@gmail.com

eller ring 0733606666 eller 0413-23668

 

 

Grundkurs i ekologiskt trädgårdsodling 2015!

Helgkurs på 8 lördagar och söndagar under hela säsongen

   Learning by doing  

Hur ta jag hand om min trädgård eller min kolonilott ?

Hur förverkliga jag mina trädgårdsdrömmar?

Kursen går igenom olika grundläggande moment som trädgårdsplanering, förkultivering, marklära, jordförbättring, kompostering, skötsel av buskar och träd, köksträdgården med olika odlingstekniker, kryddor och örter, perennodling, växtskydd, skörd, förvaring och förädling.

Vi genomför alla moment både teoretiskt och praktiskt med ett utomhuspedagogiskt upplägg. På det viset är det mycket lättare och roligare att lära sig – enligt motto: ”learning by doing”!

 Du kan praktisera det du har lärt dig på kursen hemma i din trädgård/koloni /sommarstugan under pågående kurs – eftersom kursupplägget följer årstiden/odlingssäsongen. Även på  kursen följer vi en odling under hela säsongen 2013! Har du ingen möjlighet till egen odling, så kan du ändå få ut mycket av att går kursen genom att följa våra gemensamma odlingar!

 Som kursdeltagare har man möjlighet att påverkar kursens exakta innehåll inom dess ramar.

Kursens mål är att varje deltagare själv ska äga kunskaper i att planera, anlägga och genomföra en odling efter genomgången kurs.

Träffarnas tider
Tiderna är kl. 10.00 – 16.00 både för lördagar och söndagar.
Träff 1:  februari            säsongstart, ekol. odling, planering, ritteknik
Träff 2:  mars                  förkultivering, värmebänk, marklära
Träff 3 och 4:  april        kompostering, djupbäddar, pilestaket
Träff 5:  maj                    anläggning av köksträdgården, skötsel av                                              rosor
Träff 6:  juni                    skötsel/skörd köksträdgård, örter,kryddor                                            och växtskydd

Träff 7: augusti               perenner, skötsel/skörd köksträdgård
Träff 8: september        skötsel av buskar och träd, beskärning och                                           skörd
Träff 9: oktober             förädling och förvaring, säsongsavslut

Kursledare:  Matthias Krauss

bio – dyn trädgårdsmästare, utomhuspedagog, naturhälsopedagog

Kostnad:  per deltagare  8800.-

Plats:  Skåne

Anmälan:   senast  2017-01-20

frågor och anmälan på ekosamtradgard@gmail.com

anmälningsavgift på 1100.- betalas in i samband med anmälan på  bg 893-3426

Resterande kursavgift på 7700.- betalas vid kursstart.

 

 

 

Utomhuspedagogisk kursverksamhet för barn och vuxna

Under många år har jag varit kursledare på ekologiska trädgårdsodlingskurser i  både Stockholm och Skåne. Jag planerar för nya kursstart våren 2016. Under en hel växtsäsong träffas vi en gång i månaden och lär oss att planera, anlägga och sköta om en mindre trädgård. Se ovan!

Även kurser för barn är planerad på Kulturskolan våren 2016.

Hör av dig om du är intresserad – ekosamtradgard@gmail.com!

Naturhälsopedagogiska kurser med Matthias

Upplevelsebaserade kurser/träffar erbjuds i natur och trädgård.  Kurserna vänder sig till olika målgrupper i alla åldrar.

Målet kan vara såväl  självkännedom som rehabilitering. Jag arbetar  i natur eller trädgård  med grupper eller enskilt där jag via olika övningar tar upp frågor kring livsstil och existentiella spörsmål.

Hur arbetar jag på mina kurser som naturhälsopedagog?

Bakgrund:

Redan de gamla grekiska filosoferna har beskrivit de hälsobringande effekterna som naturen och naturkraften har på människans kropp och själ.

Naturens gröna färg rena hälsokällan

Idag konstaterar vetenskapliga undersökningar att vistelsen i naturen ger reducering av stress, minskat behov av smärtstillande medicin, lägre puls, bättre sömn och aptit, ökad social kontakt, motverka depression, m.m.

Som faktorer till utemiljöns positiva effekter för hälsan nämns växternas gröna färg, dagsljus, luftens högre syrehalt, stimulans till fysisk aktivitet, grönområden som social arena samt den psykologiska effekten av kontakt med det levande, växande och föränderliga i naturen.

Jag arbetar i naturen och trädgård med att odla mindfullness …

… eller medveten närvaro — som det heter på svenska — för att främja hälsan och dess positiva effekter på vår livsstil. Jag vill i förebyggande syfte skapa en medvetenhet kring stress. Vad är det som skapar stress i ditt liv och i dagens samhälle?

Jag vägleda dig in i en personlig process, där du genom olika övningar lär dig att hantera stress i vardagen och samtidigt får redskap för att odla medveten närvaro i livet. Genom medvetenhet om nuläget och stöd av mig kan du finna motivationen till ett …

… förändringsarbete som leder till en annan livsstil.

Det kan handla om att bli mer uppmärksam på signaler inifrån dig själv. Att kunna hantera stressande, jobbiga situationer i livet eller vardagliga saker som till exempel ha ro att umgås med familjen.

Rehabilitering i naturen och trädgården

Med ett längre tidsperspektiv kan insatserna innebära rehabilitering efter sjukdom. Tyngdpunkten  läggs på att skapa medvetenhet kring nuläget och vad som eventuellt kan hindra en framgångsrik rehabilitering.

Vi söker sätt att hantera hinder och att finna resurser för att komma vidare. Du handleds till att uppleva dig själv bortom sjukdom och / eller din sjukdomsidentitet!