Anläggning & skötsel/beskärning

Jordförbättring med komposterad gödsel och gröngödning

Jag älskar mitt arbete som trädgårdsmästare!

Därför åtar jag mig all slags anläggningsarbete av växter och jord samt skötsel av befintliga och nyanlagda trädgårdar. Jag är känd för att vara noggrann med jordförbättringen. Detta är min nyckel till ett lyckad resultat i din …

… trädgård!

Jag använder mig av KRAV-märkta  och andra miljömärkta produkter, samt miljöanpassade transporter och drivmedel.

Beskärning, underhåll och föryngring

Skötsel utförs av buskar, häckar och träd.  Det gäller även renovering av gamla träd eller ovanliga träd som är knepiga och skadade, tex. fruktträd.

Bästa tiden för beskärning av buskar och träd …

… är under andra hälften av vegetationsperioden, när växterna går in i den generativa perioden av året – den så kallade JAS perioden ( juli, augusti, september). Ur växtens perspektiv går det även att beskära under senare delen av hösten i vissa fall, samt i början av den vegetativa perioden som inträffar under vårvintern.

Beskärning eller nedtagning/fällning?
Åtar mig även besiktningar av träd, efter bedömning ta jag beslut om vad som är bäst att göra ur träd- och säkerhetsperspektiv  på plats. Kontakta mig för kundbesök eller vid frågor 0733606666

Jag har nu även gått kursen till Certifierad fruktträdsbeskärare som genomföras av Riksförbund Svenskt Trädgård under 2014 och innehar därför nu RST certifikat för beskärning. (se nedan)


Certifierade trädbeskärare

Trädbeskärare

Svensk Trädgårds kurs Grönt Kort ger certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov. Syftet med kursen är att få en bättre vård av fruktträd och att sprida kunskap om beskärning, samt att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar. De certifierade fruktträdsbeskärarna ska ge Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Kursen ger ett certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov.

 Trädbeskärare