Välkommen!

Trädgårdskultur – i samklang med människan och naturen!

Rådgivning, planering, skötsel och anläggning är några av de tjänster jag erbjuder.

Kurser i trädgårdsodling, rehabilitering, personlighetsutveckling i grupp, självkännedom, profylax och trädgårdsterapi ingår i mitt utbud.

Jag ställer höga krav på mina kunskaper inom trädgårdskultur samt i kontakten med mina kunder och kursdeltagare.

Mitt arbete grundar sig på ekologiska och långsiktigt hållbara principer

Detta resulterar i högt satta miljömål i företaget — eftersom jag vill leva som jag lär. Därigenom vill jag ge mitt bidrag till att bevara det fantastiska ekosystem, som vi lever i och är beroende av, nu och i framtiden!